Rastlinná výroba

Poľnohospodárska prvovýroba

V časti poľnohospodárska prvovýroba poprosím premenovať na rastlinnu výrobu.

V rastlinnej výrobe sa od začiatku venujeme pestovaniu obilním z toho väčšina končí u regionalnych spracovateľov. Postupne sme rozširovali našu ponuku o pestovanie olejnín konkrétne maku a to rovnako potravinárskeho tak aj technického pre farmaceutický priemysel. Postupe rozširujeme portfolio o zemiaky. Tu sa rovnako snažíme celú našu produkciu umiestniť v regióne. V roku 2021 sme nadviazali spoluprácu s holandskou spoločnosťou HZPC a od roku 2022 sezonne ponúkame na predaj sadbové zemiaky tejto spoločnosti.

A v neposlednom rade sme v roku 2021 začali s pestovaním cukrovej repy. Po prvom roku pestovania sa vysledky ukazujú celkom sľubne. Preto sme sa v jej pestovaní rozhodli pokračovať.  

Máme v pláne rozbehnúť závlahy a aj vzhľadom na to plánujeme náš osevný postup ešte rozšíriť.