Chov dobytka

Chov mäsového dobyka Agrofarma Turiec

Od roku 2015 krátko po založení spoločnosti sme sa začali venovať extenzívnemu chovu mäsového dobytka zameranému na chov plemien Hereford a Highland. Zvieratá sme chovali celoročne na pastvinách. Podarilo sa nám vyčistiť cca 60 hektárov zarastených horských pasienkov. Tieto plemená sa ukázali ako ideálne na udržiavanie horských plôch. Neodolali im ani černice, bodliak, žihľava a tak isto ani čerstvé výhonky náletových drevín. Menší rámec tela a nižšia hmotnosť oproti vo vačšine preferovaným mäsovým plemenám, spôsobili to že nedochádzalo k žošliapavaniu pôdy a tým aj následnej erózii. 

Aj vzhľadom na jednoznačne benefity chovu týchto plemien pre krajnu sme boli z ekonomických dôvodov nútený prehodnotiť chov mäsového dobytka.

Pri rozhodovaní sa ktorým smerom sa ďalej uberať v chove hospodárskych zvierat rozhodol aj náš vstup do poľnohospodárskeho družstva na orave. Tým sme získali prístup k voľným kapacitám v chove dojníc. Vzhľadom na to sme sa rozhodli presedlať na chov dojníc. V tomto smerovaní sme stavili na dojnice plemena Slovenské strakaté.