AGROFARMA TURIEC

Agrofarma Turiec, s.r.o. je mladá, dynamická spoločnosť podnikajúca v poľnohospodárstve v turčianskom regióne. Zakladáme si na tradíciach a pri hospodárení rešpektujeme dlhoročné skúsenostiach našich predkov v súlade s prírodou

Náš cieľ

Našim cieľom je budovať rovnocenný a otvorený vzťah s majiteľmi pôdy. Pracovnými výsledkami a inovatívnym prístupom, chceme rozširovať našu spoločnosť a presvedčiť aj ostatných o výhodnosti spolupráce s nami.

PRENAJMITE NÁM VAŠU PÔDU!

VŽDY

vždy výhodnejšie nájomné

VOPRED

Vyplatenie nájomného vopred

POMOC

Pomoc pri lokalizácii parciel

RADY

Bezplatné právne poradenstvo

U NÁS VŽDY DOSTANETE VÝHODNEJŠÍ NÁJOM

Áno, naozaj je to možné! Súčasný nájomca Vašej pôdy doteraz pôsobil v prostredí bez konkurencie, ktoré nevytváralo tlak na rast nájmu. Spoločnosť, ktorá hospodári zodpovedne a efektívne, nemá preto problém nájsť priestor na jeho zvýšenie a zároveň prinášať aj iné benefity pre prenajímateľov. Mnohí z Vás majú uzatvorené nájomné zmluvy už niekoľko rokov, prípadne nemajú zatvorené žiadne zmluvy. V takom prípade, je naozaj možné získať výrazné zvýšenie nájomného.